Známky emise Europa patří mezi sběratelsky nejoblíbenější specializace po celém světě. Emise Europa je zvláštní řada známek vydávaných poštovními správami sdruženými v asociaci PostEurope. Evropa je centrálním tématem, které mají všechny známky emise společné. Cílem emise je propagovat filatelistický koníček a oslavovat sdílené evropské kořeny. Náměty emise Europa poukazují na společnou evropskou kulturu, společné dějiny a cíle.

Asociace PostEurope započala svou činnost už v roce 1956, i když tehdy pod jiným názvem. V tomto roce vyšlo první vydání známek emise Europa. Šest zakládajících členských zemí vydalo šest známek na shodný námět. Tím byla věž sestavená z písmen tvořících slovo Europa a obklopená lešením. Pod stávajícím jménem působí PostEurope od roku 1993. Známky emise Europa vydané před tímto rokem jsou označované jako Europa – CEPT.

Každoročně asociace PostEurope vyhlašuje námět, kterému se bude emise Europa v daném roce věnovat. V roce 2016 je tímto námětem „Ekologie v Evropě – Myslíme zeleně“. Zajímavostí letošní emise je, že tentokrát všechny země vydávají známku se stejným výtvarným návrhem. V jiných ročnících si každá země obvykle připraví na zadané téma vlastní design známky.

Emise Europa se účastní i Česká pošta. Česká známka na námět „Ekologie v Evropě“ vyšla 4. května 2016 a má nominální hodnotu 27,- Kč. FDC vydané Českou poštou k této příležitosti dále zobrazuje korunu stromu stylizovanou jako lidská tvář z profilu. Známý už je i námět emise Europa na rok 2017, kterým budou hrady.

Známky emise Europa naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.