Na 20. červen 2017 poštovní správa Spojených států připravuje vydání unikátní známky. Půjde o první známku svého druhu, která bude reagovat na teplo. Pokud tedy na známku položíte prst, její obraz se promění. Známka vychází k příležitosti úplného zatmění Slunce, které bude pozorovatelné na části území Spojených států 21. srpna letošního roku. V České republice si na příští zatmění Slunce počkáme do roku 2026, kdy proběhne úplné zatmění, které se na našem území bude jevit jako částečné.

Motivem unikátní známky je úplné zatmění Slunce převzaté z fotografie tohoto úkazu pořízené v roce 2006 v Libyi. Známka je vytištěna za použití speciálního termochromického inkoustu. Když tedy na obraz slunečního zatmění přiložíte prst, známka se promění a ukáže snímek Měsíce v úplňku. Jakmile se známka opět ochladí, vrátí se na ni obraz zatmění Slunce. Inkoust unikátní známky je citlivý na UV záření, proto je nutné uchovávat tento jedinečný filatelistický poklad mimo dosah slunce.

K zatmění Slunce dochází tehdy, když se Měsíc na své dráze ocitne mezi Zemí a Sluncem, které zastíní. Úplné zatmění Slunce je vzácné a vyskytuje se pouze několikrát do roka na různých místech zeměkoule. Zatmění trvá jen několik minut a obvykle je možné jej pozorovat pouze v relativně úzké oblasti. Letošní úplné zatmění protne Spojené státy uhlopříčně a bude putovat od státu Oregon až po Jižní Karolínu. Jeho cesta bude trvat asi devadesát minut a pokryje pás země široký něco přes sto kilometrů.

Známky z celého světa naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.