V roce 2004 vstoupila ČR do EU, čímž skončila samostatnost v oblasti celnictví. EU je současně celní unií, to znamená, že pro všechny členské státy platí jednotné předpisy pro tuto oblast. Vůči nečlenům provádí EU jednotnou zahraničně obchodní politiku.

Tiskový list je sestaven z devíti poštovních známek v hodnotě A, jejichž autorem je Karel Zeman, námět na poštovní známce pak symbolizuje „Cestu ke slávě“, znaků Celní správy České republiky, Finanční správy Slovenské republiky, Celní unie a vydává se u příležitosti svátku Svatého Matouše, patrona všech celníků.

Tiskový list bude vydán v maximálním počtu 600 ks. Po ukončení série nebude již nadále tištěn ani distribuován.

Výtěžek, po odečtení nákladů, bude převeden na konto Celník v tísni, z kterého se přispívá všem pracovníkům celní správy a to nejen členům Spolku celníků České republiky, ale i těm, kteří sice členy spolku nejsou, ale kteří se dostali nezaviněně do složité životní situace.

Tiskový list můžete zakoupit zde!