Pod záštitou Mezinárodní federace filatelistů (FIP) proběhne ve dnech 21. až 26. října 2016 v tchajwanském Taipei čtvrtá Světová soutěžní výstava známek FIP. Organizace FIP byla založena před devadesáti lety v Curychu a letos se bude konat její 74. kongres. Cílem FIP je propagovat filatelistický koníček, budovat vztahy mezi filatelisty a poštovními správami a zaštiťovat filatelistické akce.

Světová soutěžní výstava známek FIP je dlouho očekávanou vrcholnou filatelistickou událostí. Předchozí soutěž se konala v roce 2012 v Indonésii. Jde o akci nejvyšší světové úrovně, které se zúčastní zástupci filatelistických spolků z devadesáti zemí. K PHILATAIPEI 2016 se bude vztahovat také řada nových příležitostných známek a razítek.

Jedním z už vydaných sběratelských kousků spojených s PHILATAIPEI 2016 je aršík Kyrgyzské pošty. Aršík vyšel 3. června 2016 a obsahuje známku o nominální hodnotě 150 kyrgyzských somů (KGS). Vedle nápisu PHILATAIPEI 2016 v čínštině a angličtině aršík zobrazuje poddruh medvěda ušatého vyskytujícího se pouze na Tchaj-wanu.

Známky všech zemí naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.

znamka-kyrgyzstan