V Královské mincovně byla letos vyražena vůbec první oficiální vánoční pamětní mince Spojeného království. Příležitostná pamětní mince je vyrobená z ušlechtilého stříbra a nese nominální hodnotu 20 £. Mince primárně slouží pro sběratelské a investiční účely a jako pamětní minci ji není možné použít k placení. Vydaná byla v omezeném nákladu 30.000 kusů.

Vánoční pamětní mince byla navržená anglikánským biskupem Gregory Cameronem, nadšeným numismatikem a nadaným umělcem. Cameron se v letošním roce podepsal už na jednom designu britské mince, když zvítězil v soutěži o nejlepší návrh vyhlášené Královskou mincovnou. V tomto případě šlo o návrh rubové strany jednolibrové mince.

Detailně zpracovaná ražba na rubu vánoční pamětní mince zobrazuje scénu narození Krista spolu se třemi mudrci, kteří darem přinášejí zlato, kadidlo a větvičky myrty. Nad vyobrazením postav se nachází jasně svítící betlémská hvězda. Rub mince je dále opatřený rokem jejího vydání a nápisem THE NATIVITY, tedy Narození Krista. Lícová strana mince má standardní provedení s portrétem královny Alžběty II. a uvedením nominální hodnoty mince.