Od 25. srpna 2017 jsou v pobočkách bank a některých bankomatech k dispozici nové indické bankovky, poprvé s nominální hodnotou 200 rupií. Bankovky vydané Rezervní bankou Indie patří do nové série Mahátma Gándhí uvedené loni na podzim. Představení nové série následovalo po kontroverzní denominaci bankovek staré série o hodnotách 500 a 1.000 rupií. Denominace byla oznámena pouze několik hodin dopředu. Jako první v nové sérii vyšly bankovky v hodnotách 500 a 2.000 rupií. K těm se nyní přidala 200rupiová bankovka, krátce nato následovaná zářivě modrou 50rupiovou bankovkou.

Nové indické bankovky Mahátma Gándhí se vzhledově od staré stejnojmenné série výrazně neliší. Nová série se pouze označuje slovem „nová“ a sériová čísla bankovek předchází písmeno A. Převládající barva nové indické bankovky 200 rupií je jasně žlutá. Bankovka je zdobená geometrickými vzory v různých odstínech této barvy. Lícová strana bankovky nadále nese portrét duchovního vůdce Indie, otce národa Mahátma Gándhího. Na rubové straně nové indické bankovky se nachází Velká stúpa, což je buddhistický chrám ve vesnici Sáňčí. Stúpa je bohatě zdobená duchovní stavba, ať už chrám, klášter nebo mohyla, která symbolizuje pokoj a mír.

Několik prvků nové indické bankovky 200 rupií je rozpoznatelných pohmatem a napomáhá zrakově postiženým. Hlubotiskem je tištěný portrét Gándhího a dále drobnější motiv nalézající se na okraji lícové strany a zobrazující Ašókův sloup. Podobně jako v případě stúpy jde o buddhistickou památku. Sloupy se nazývají Ašókovy podle krále, který je nechal ve třetím století př. n. l. vztyčit na severu Indie. Na sloupech jsou obvykle vyryté nápisy zprostředkovávající myšlenky buddhismu. Zajímavostí rubové strany nové indické bankovky je logo a motto kampaně Swachh Bharat, tedy Čistá Indie, která si klade za cíl udržovat indické ulice, cesty a veřejná prostranství v čistotě. Celonárodní vládní kampaň odstartoval předseda vlády v roce 2014 a její chod zajišťují 3 miliony zaměstnanců.

Bankovky z celého světa naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.