Ve společném vydání České pošty se Slovenskem, Polskem a Maďarskem vyšla příležitostná poštovní známka s námětem Jana Jessenia. Známka má nominální hodnotu 27,- Kč a rozměry 23 × 40 mm. Výtvarný návrh známky byl vytvořen podle předlohy portrétu německého rytce Lucasa Kiliana z roku 1618. Za návrhem známky stojí maďarský umělec Vladislav Rostoka a autorem rytiny je známý slovenský rytec František Horniak. Známka vyšla 22. června 2016, den po výročí úmrtí zobrazené osobnosti Jana Jessenia.

Jan Jessenius – známý také jako Ján Jesenský – se narodil na území dnešního Slovenska v roce 1566 a sehrál významnou roli v dějinách českých zemí za vlády prvních Habsburků. Jessenius získal současně doktorát z medicíny a doktorát z filozofie, mimo to byl aktivní postavou v politickém životě. Dnes si Jessenia připomínáme jako lékaře, který provedl první veřejnou pitvu v českých zemích. Jessenius byl dále jedním z vůdců Českého stavovského povstání. Po potlačení stavovského postání v Bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl Jessenius uvězněn. Jesenius byl popraven spolu s ostatními rebely při popravě dvaceti sedmi českých pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621.

Nejen české známky naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.