5. července 2016 představil Yves Mersch, člen výkonné rady Evropské centrální banky, novou padesátieurovou bankovku ze série Europa. Jde o v pořadí čtvrtou bankovku této série. Nová série je uváděna postupně v průběhu několika let. V roce 2013 vyšla první bankovka řady Europa v nominální hodnotě pět euro, v roce 2014 byla následována bankovkou v hodnotě deset euro a v roce 2015 bankovkou dvacet euro. Zatím nejnovější přírůstek v sérii, padesátieurová bankovka, bude uvedena do oběhu 4. dubna 2017. Bankovky v hodnotách sto a dvě stě euro mají být představeny koncem roku 2018. Oproti staré sérii se v nové nepočítá s vydáním pětiseteurové bankovky. Stará a nová série bankovek se bude užívat souběžně, aby se spotřebovaly stávající zásoby původní série.

První série euro bankovek byla uvedena do oběhu v roce 2002. Od té doby došlo k výraznému zdokonalení tiskařských technologií, takže aby euro bankovky byly lépe chráněny proti padělání, Evropská centrální banka se rozhodla pro vydání nové řady s vylepšenými ochrannými prvky. Nová řada je nazvaná Europa podle postavy z řecké mytologie. V porovnání s původní sérií se série Europa vyznačuje výraznějšími barvami; na bankovkách se dále nově nachází portrét Europy. Práce na novém vzhledu bankovek byla svěřena německému designérovi Reinholdu Gerstetterovi. Kromě zdokonalení bezpečnostních prvků a osvěžení designu nový vzhled bankovek reflektuje změny v eurozóně – mapa Evropy nyní zahrnuje i Maltu a Kypr a zkratka Evropské centrální banky je uvedena v deseti místo původních pěti jazykových variantách.

Padesátieurová bankovka je nejpoužívanější euro bankovkou. Všechny euro bankovky jsou na motivy architektonických stylů z různých období; bankovka padesát euro je věnována renesančnímu stylu. Její rozměry jsou 140 x 77 mm. Euro bankovky dodržují princip čím větší hodnota, tím větší rozměry bankovky, což usnadňuje používání bankovek zejména pro nevidící osoby. Se zřetelem na potřeby nevidících přibyl v sérii Europa nový prvek, a to plasticky vystupující řada krátkých čar na levém a pravém okraji bankovky. Rovněž číslice udávající hodnotu bankovky, písmena a hlavní obrázek plasticky vystupují, aby se usnadnila identifikace bankovky hmatem. Vzhledově nejvýraznější novinkou padesátieurové bankovky řady Europa je okno s portrétem Europy zasazené do hologramu v pravém horním rohu při pohledu na líc bankovky. Dalším novým atraktivním prvkem je třpytivá číslice v levém dolním rohu při pohledu na líc, kdy při naklánění bankovky barva číslice přechází ze smaragdově zelené do modré.

Foto: Evropská centrální banka