Světový den míru se každoročně slaví 21. září, a k tomuto datu letos vycházejí i nové známky OSN na mírové motivy. Valné shromáždění OSN vyhlásilo Mezinárodní den míru v roce 1982 jako den bez násilí, který se v mnoha zemích na celém světě dodržuje vyhlášením dočasného příměří ve válečných konfliktech. Symbolem tohoto dne je Zvon míru, který OSN darovalo Japonsko v roce 1954, kdy Japonsko ještě nebylo členem organizace. Zvon je odlitý z darovaných mincí, které připomínají cenu války vybranou na lidských životech.

Zvláštním tématem Dne míru 2017 je motto „Společně za mír: respekt, bezpečí a důstojnost pro všechny“. Akce pořádané v rámci letošního mírového dne se zaměřují na problematiku uprchlíků a imigrantů. Jejich cílem je zdůraznit solidaritu a připomenout, že lidství je to, co máme všichni společné. Generální tajemník OSN António Guterres ve svém prohlášení vyzývá: „Bojujme společně proti předsudkům a za lidská práva. Společně postavme mosty, které nás spojí. Společně přeměňme strach v naději.“

Ve stejném duchu se nesou i příležitostné známky OSN, které mají nejen krásný design, ale především smysluplně zpracovávají motivy spojené s ideálem míru. Tyto známky vycházejí ve všech třech pobočkách poštovní správy OSN, které se nacházejí v New Yorku, Ženevě a Vídni.

Nové známky OSN v New Yorku

Newyorské známky netradičně pojímají klasický motiv holubice. Detailně zpracovaná stylizovaná holubice v pastelových barvách je na známkách zobrazená zrcadlově. Takto vzniklá symetrie vypovídá o rovnováze, a tím i rovnosti, která je základem míru. Druhá newyorská známka vytváří geometrický obrazec z můr, což není stvoření běžně spojované s myšlenkou míru. Tento motiv ale poukazuje na světlo lidství, které nás vede v temnotě – tak jako můry jsou přitahované ke světlu i v té nejtemnější noci.

Nové známky OSN v Ženevě

Nové známky OSN vydané švýcarskou pobočkou představují spojení tradičních nepřátel ve zvířecí říši – lišky a zajíce. Staří nepřátelé spojují své síly, aby překonali překážky strachu a nenávisti. Druhá švýcarská známka zpracovává motiv duality, představený identickými lidskými tvářemi, jedné krémové a druhé ebenové. Tyto stylizované portréty do sebe zapadají a sdělují tak myšlenku, že protiklady se doplňují, aby vytvořily dokonalý celek.

Nové známky OSN ve Vídni

Další nové známky OSN vycházející ve Vídni jsou obzvlášť dekorativní a provedené v neobvyklých barvách. Překonávání bariér symbolizují dvě modré ruce, které si předávají květinu. Tento obraz navozuje asociace respektu, šlechetnosti a vlídnosti. Poslední známka v mírové emisi OSN rovněž používá symboliku lidských rukou. Jedna ruka je jasně růžová, druhá je zlatá a obě jsou spojené ve vzájemném pevném stisku. Mír je pouze v našich rukou a k jeho dosažení musíme pracovat společnýma rukama.

Známky z celého světa naleznete v e-shopu TGW.cz.