5. června 2017, ve Světový den životního prostředí, vyjdou nové známky OSN k této příležitosti. Hostitelem letošního Dne životního prostředí je Kanada, země proslulá krásami své nespoutané přírody. Šest nových známek v emisi se proto věnuje kanadskému přírodnímu prostředí, fauně i flóře. Jako Světový den životního prostředí byl stanovený 5. červen Valným shromážděním OSN v roce 1972. Za svou 45letou historii se tento svátek stal příležitostí pro organizace i jednotlivce k přispění vlastními silami k ochraně přírody. Den životního prostředí se v současnosti připomíná ve více než sto zemích.

Nové známky OSN vycházejí ve všech třech pobočkách Poštovní správy OSN, které se nacházejí v New Yorku, Ženevě a Vídni. Známky se vydávají v šesti různých provedeních s různými nominálními hodnotami. Co se týče designu, nové známky OSN sázejí na sílu fotografie. Výjimečné záběry kanadské přírody pokrývají celou plochu známek. Údaj o nominální hodnotě, nakladateli a roku vydání je na známkách dále doplněný logem OSN a nápisem „Světový den životního prostředí“ v jazyce příslušné země.

Newyorská pobočka poštovní správy OSN představuje na svých známkách skalnaté útvary Hopewell v Novém Brunšviku a ledního medvěda zachyceného na ostrově Baffin v inuitském teritoriu Nunavut. Ženevská pobočka vydává známky zobrazující sněžnou sovu s roztaženými křídly a úchvatnou podzimní krajinu javorů a bříz. Konečně ve Vídni vycházejí známky ukazující jezero Moraine v kanadských Skalnatých horách a budovu kanadského Vrchního soudu v Ottawě. V Ženevě a Vídni se nové známky OSN objeví o den později, protože na 5. června připadá v těchto zemích oficiální svátek OSN.

Známky různých zemí naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.