Francouzská jižní a antarktická území (TAAF) jsou francouzské zámořské teritorium, které bylo ustanoveno v roce 1955. Teritorium se skládá z pěti souostroví nacházejících se v jižní části Indického oceánu. Žádný ze skupiny ostrovů není trvale obydlen, ale jsou zde rozmístěny vědecké výzkumné stanice. Ostrovy a zejména vody, které je obklopují, oplývají významným přírodním bohatstvím.

Jedinečná fauna a flóra Francouzských jižních a antarktických území se často stává námětem známek vydávaných pod hlavičkou tohoto teritoria. Známky jsou vydávány Francouzskou poštou v Paříži, ovšem o jejich emisích rozhoduje komise představitelů teritoria. V současnosti vychází dvanáct až patnáct známek ročně a jejich motivy jsou vždy spjaté s významnou událostí, osobností nebo charakteristikou této oblasti.

Námět „Ryby Adéliny země“

Nové známky Francouzských jižních a antarktických území v roce 2016

Nové známky Francouzských jižních a antarktických území v roce 2016

Vyobrazený aršík čtyř známek v různých nominálních hodnotách se svým námětem věnuje rybám vyskytujícím se v Adélině zemi. Adélina země je část Antarktidy nárokovaná Francií a spadající pod teritorium TAAF. Každá známka zobrazuje jiného zástupce čeledi artedidraconidae, která je typická pro hluboké vody v antarktické oblasti.

Námět „Jules Verne – Ledová sfinga“

Nové známky Francouzských jižních a antarktických území v roce 2016

Nové známky Francouzských jižních a antarktických území v roce 2016

Soutisk tří známek, každou s jinou nominální hodnotou, svým námětem připomíná román Ledová sfinga francouzského spisovatele Jula Verna. Tento dobrodružný vědeckofantastický román z cyklu Podivuhodné cesty se odehrává právě na Antarktidě.

Námět „Ptáci TAAF“

Nové známky Francouzských jižních a antarktických území v roce 2016

Nové známky Francouzských jižních a antarktických území v roce 2016

Aršík obsahující čtyři známky různých nominálních hodnot zobrazuje vybrané druhy mořských ptáků vyskytujících se v oblasti teritoria TAAF. Ostrovy teritoria jsou hnízdištěm pro řadu ohrožených druhů a hrají nedocenitelnou roli při snaze o zachování biodiverzity.

Známky TAAF naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.