Od 21. srpna 2017 si sběratelé budou moci pořídit nové polské bankovky, které svým námětem vzdávají hold Panně Marii. Polská národní banka vydává tyto bankovky jako příležitostnou emisi limitovanou na 55.000 kusů. Nominální hodnota bankovek je 20 złotych, ovšem vzhledem k jejich omezenému počtu a k oblibě mariánského kultu v katolickém Polsku se očekává prodejní cena vyšší. Jedná se o platnou bankovku, kterou bude možné použít pro placení, ale určena je především pro vyznavače notafilie.

Nové polské bankovky vycházejí k výročí uplynutí 300 let od korunovace ikony Panny Marie Čenstochovské nacházející se v poutním kostele a klášteře Jasná Hora. Za ikonou známou také jako Černá Madona se do Jasné Hory ročně vydávají miliony věřících z Polska i okolních zemí. Ačkoli samotná Černá Madona se na bankovce neobjevuje, obě strany bankovky jsou zdobené řadou jiných náboženských a historických symbolů vztahujících se ke korunovaci Panny Marie Čenstochovské. Matka Boží se považuje za ochránkyni Polska a její ochraně se přisuzuje významné vítězství polského povstání nad Švédy v polovině 17. století.

Na lícové straně nové polské bankovky je výrazně uvedený název události, kterou bankovka upomíná. Grafické zpracování názvu plynule navazuje na hlavní motiv líce bankovky, což jsou dvě bohatě zdobené korunky použité před 300 lety při korunovaci čenstochovské ikony. Korunky podpírá na každé straně jeden anděl. Kult strážných andělů má na Jasné Hoře dlouhou tradici udržovanou řádem svatého Pavla, prvního poustevníka. Erb mnišského řádu paulínů je na bankovce použitý v podobě vodoznaku.

Rubová strana nové polské bankovky je reprodukcí kresby z roku 1717 zachycující korunovační událost. Vlevo od kresby korunovace je na okraji bankovky vytištěný půdorys kláštera Jasná Hora, včetně jeho silného opevnění. Pod jednoduchým půdorysem najdeme stylizovanou lilii, která reprezentuje rod Anjouovců, někdejších vládců Polska. Vpravo od kresby na druhém okraji bankovky se pod jejím číslem nachází květinový motiv převzatý z rámu ikony Panny Marie Čenstochovské.

Bankovky z celého světa naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.