Číslo 3 / 2015

Číslo 3 / 2015

Členové Společnosti sběratelů československých známek při Svazu českých filatelistů v těchto dnech dostávají do svých poštovních schránek další číslo Zpravodaje – v tomto roce již třetí. Jak se již stalo dobrým a obohacujícím prvkem posledních několika čísel zpravodaje, součástí je příloha Maximus s informacemi ze světa sbírání analogických pohlednic. Na celkem sedmi stranách se autoři článků věnují vyobrazení mostů na CM (cartes maximum) a v rubrice Stalo se jsou vyobrazeny CM k vydání nových poštovních známek České pošty.

V úvodu samotného zpravodaje se předseda společnosti, Jiří Sedlák, zaobírá úvahou nad dalším směřováním SČF (Svaz českých filatelistů) v letošním volebním roce předsednictva a dále se věnuje myšlenkám týkajícím se dalšího pokračování ve vydávání Zpravodaje. Na dalších stranách stejný autor zve čtenáře na druhou Česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár 2016 a s odkazem na očekávanou výstavu Praga 2018 hovoří o přípravě ročenky SČF.

Na šesté straně Jiří Sedlák informuje o smutné události české i světové filatelie. V srpnu letošního roku  svět zoubkovaných obrázků navždy opustil významný český filatelista, znalec, český i mezinárodní juryman a autor mnoha odborných článků a publikací, Pavel Pittermann. A v témže měsíci přišla česká známková tvorba o autora mnoha českých a československých známek především s železniční tématikou, akademického malíře a grafika Jiřího Boudu.

Na dalších stranách Zpravodaje se opět Jiří Sedlák zaobírá v článku “Quo vadis filatelie” svou účastí a postřehy z mezinárodního semináře v chorvatském Záhřebu, kde filatelističtí činovníci z mnoha zemí Evropy řešili fungování a činnosti jednotlivých národních filatelistických svazů, pořádání výstav, stav organizované i neorganizované členské základny, práci s mládeží a celkové budoucnosti filatelie jako zájmové i společenské činnosti.

Jaroslav Konečný na několika stranách Zpravodaje shrnuje své poznatky a objevy z badatelského zkoumání aršíku č. 171 – Historie výstav – Praga 1998.

Jana Brožová, Zdeněk Jarolím a Pavel Martínek informují o nálezech DV a rozlišení TP a TL u známek č. 837 – Plzeň – Evropské město kultury, č. 841 – Pošta na křídlech “A” a č. 843 – EXPO 2015 Milano.

Na straně třicet je zajímavá pozvánka na akci Pivo a známky, která se bude konat v Brně ve dnech 15.10. – 25.10.2015 a jejíž pořadatelem je KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně a pivovar Pegas z Brna. K výstavě bude i ruční příležitostné razítko, příležitostná R-nálepka a nálepka APOST.

Posledních šest stran je věnováno DV a rozlišení desek u starších československých známek od autora Františka Gramana.

Autoři jednotlivých článků opět připravili čtenářům spoustu zajímavého čtení a odborných poznatků. Za obsah i úroveň Zpravodaje jim patří velké filatelistické díky a mnoho nových čtenářů – členů Společnosti sběratelů československých známek.