Dne 27. dubna 2017 vyšly nové běloruské známky na námět chránění savci. Bělorusko vede tzv. Červenou knihu, ve které jsou zapsány druhy zvířat a rostlin ohrožených na území země. Ze 17 druhů savců zahrnutých v Červené knize se na nové běloruské známky dostaly čtyři, a to křeček, lasice, jezevec a medvěd hnědý.

Nové běloruské známky zpracované podle grafického návrhu Mariny Vitkovskaye jsou dostupné v soutiscích po 16 kusech. Každá známka byla vydaná v nákladu 60.000 kusů. Jde o písmenkové známky bez uvedené nominální hodnoty. Série čtyř plnobarevných známek ukazuje chráněné savce v jejich přirozeném prostředí.

Křeček je zobrazen na pozadí obilných klasů. Křeček je živočich aktivní v noci. V zimě hibernuje a jen občas se probouzí a pojídá zrna trav nebo obilí. Lasice je taktéž noční živočich, který se pohybuje v okolí vody. Nové běloruské známky lasici zasazují na pozadí rákosí. Jezevec, zobrazený na známkách v lesním prostředí, tráví většinu života ve své noře. Na podzim se rovněž ukládá k zimnímu spánku. Mohutný medvěd hnědý je největším evropským predátorem, který se vyskytuje pouze v rozlehlých lesích.

Smluvním distributorem Běloruské poštovní správy v České republice je e-shop TGW.cz.