cp-holyV září 2016 vyšla nová příležitostná známka České pošty, která připomíná dílo českého chemika celosvětového významu, profesora Antonína Holého. Známka tištěná plnobarevným ofsetem v tlumených odstínech modré, červené a fialové barvy byla vydaná k výročí narození Holého před 80 lety.

Příležitostná známka o nominální hodnotě 20,- Kč byla zpracovaná podle výtvarného návrhu Karla Zemana. V popředí je zobrazený Holý zblízka při práci v laboratoři, v pozadí je pak zvětšený detail viru HIV. Právě k boji proti nemoci AIDS Holý výrazně přispěl svými objevy antivirotik, která se dnes běžně užívají při léčbě nejen AIDS, ale například i žloutenky typu B či oparů.

Antonín Holý (1. 9. 1936 – 16. 7. 2012) vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity. Jeho dlouhá a úspěšná profesní dráha je spjatá s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde mimo jiné v letech 1994–2002 působil jako ředitel. Profesorem organické chemie byl jmenovaný na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Holý vydal během svého života řadu hojně citovaných odborných publikací a také se podílel na zápisu 60 domácích i zahraničních patentů.