Dne 22. března 2017 byla uvedena do oběhu nová italská pamětní euromince. O pamětních euromincích, které může každý členský stát Evropské unie vydat nanejvýš dvakrát ročně, jsme informovali v předchozím článku. Pamětní mince mají vždy nominální hodnotu 2 euro a stejně jako u ostatních euromincí, jejich rubová strana je shodná pro všechny země – jde o známý design mapy Evropy. Pamětní mince jsou platným oběživem i oblíbeným sběratelským artiklem.

Nová italská pamětní euromince s bazilikou sv. MarkaNová italská pamětní euromince zobrazuje nejvýznamnější památku Benátek, a to baziliku svatého Marka. Bazilika patří mezi nejcennější ukázky byzantské architektury a považuje se za symbol slávy, moci a vlivu Benátek. Výstavba baziliky započala v roce 1063 na místě, kde původně stála kaple chránící tělesné ostatky svatého Marka. Bazilika stojí v Benátkách na náměstí svatého Marka, vedle Dóžecího paláce. Opulentně zdobené bazilice s podlahami pokrytými zlatými mozaikami se také někdy přezdívá „Kostel ze zlata“.

Nová italská pamětní euromince byla vytvořena podle uměleckého návrhu Luciany de Simoniové, jejíž iniciály jsou nenápadně včleněny do designu mince. Na horním okraji je mince opatřena jménem města Benátky a na dolním okraji je pak uvedený název baziliky. Pamětní mince vychází k výročí uplynutí čtyř set let od dokončení monumentální stavby. Rok dostavby baziliky, tedy 1617, se na minci objevuje spolu s rokem ražby. Bimetalická mince je vyražená ze žlutého kovu lemovaného stříbrným okrajem, na kterém se dokola nachází hvězdy odkazující k Evropské unii.

Nejen euromince naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.