Nové běloruské známky, včetně známek v aršících, vyšly v roce 2016 v počtu 63 různých kusů. Mezi nimi byly příležitostné známky – třeba vánoční známka – dále známky oslavující významné události tohoto roku – například letní olympijské hry – a také se objevuje několik společných vydání s jinými zeměmi, včetně Ázerbájdžánu či Pákistánu. V tomto článku pro vás vybíráme ty nejzajímavější nové běloruské známky za rok 2016.

Nové běloruské známky: Vzácní ptáci – orli (MiNr. 1113-1114)

Nové běloruské známkyV emisi společných vydání s Ázerbájdžánem vydala letos běloruská pošta dvě známky na motiv ohrožených druhů ptáků. Jedna známka zobrazuje orla skalního, další orla stepního. Zatímco orel skalní není podle hodnocení Mezinárodního svazu ochrany přírody bezprostředně ohrožený, orel stepní patří mezi ohrožené druhy. Plnobarevné známky věrně zobrazující oba vzácné druhy vyšly každá v nákladu 60.000 kusů ve zobrazeném přepážkovém listu po 8 kusech.

Nové běloruské známky: Brouci čeledi střevlíkovití (MiNr. 1104-1107)

Nové běloruské známkyHmyz vyobrazený na čtyřech různých známkách vydaných běloruskou poštovní správou patří v Bělorusku mezi chráněné druhy uvedené na Červeném seznamu. Jednotlivé známky zdobí střevlík měděný, střevlík lesklý, střevlík vrásčitý a střevlík mřížkovaný. Detailně vykreslení střevlíci kontrastují s jednoduchým zemitě zbarveným pozadím známek. Známky nesou různé nominální hodnoty, označené písmeny, a každá vyšla v nákladu 42.000 kusů. Všechny čtyři známky se nacházejí společně i v aršíku (MiNr. 1104-1107, Block 133), který obsahuje doplňující informace o zobrazených druzích.

Nové běloruské známky: Emise Europa – Myslíme zeleně (MiNr. 1109-1110 )

Nové běloruské známkyEmise Europa je speciální společnou emisí vydávanou každoročně poštovními správami sdruženými v asociaci PostEurope. Každý rok se zadává jedno téma, kterého se různé země na svých známkách mohou zhostit po svém. Letošní rok byl ovšem výjimečný tím, že všechny země vydaly známku s totožným designem. Emise Europa se účastnilo i Bělorusko, které vedle známky se společným designem vydalo ještě další známku s vlastním výtvarným návrhem. Hravá zelená známka s dívkou na koloběžce oslavuje harmonické spojení člověka a přírody. Každá ze známek vyšla v nákladu 48.000 kusů. Známky vyšly v úpravě přepážkový list po 6 známkách a v další úpravě pohromadě v aršíku (MiNr. 1109-1110, Block 134).

belorusko-znamka-europa2

Všechny tyto známky naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.