Námětová filatelie patří mezi nejčastější filatelistická zaměření a téma zvířata je zřejmě vůbec nejoblíbenější námět. Námětové známky se zvířaty vydávají pošty po celém světě. Národní poštovní správy se přitom obvykle snaží představit faunu jedinečnou nebo typickou pro danou zemi. Často se setkáváme s námětovou filatelií na téma ohrožené druhy zvířat, kdy známka s tímto námětem šíří povědomí o kritické situaci ohroženého druhu.

Česká pošta: Česká národní plemena psů – Český strakatý pes

Česká pošta: Česká národní plemena psů – Český strakatý pesv

Česká pošta: Česká národní plemena psů – Český strakatý pes

Příležitostná poštovní známka na námět Český strakatý pes vyšla 3. února 2016 ve vydání České pošty. Autor výtvarného návrhu, Zdeněk Daněk, zobrazil na známce v nominální hodnotě 13,- Kč hravé štěně kousající svého rodiče do ucha. Český strakatý pes – známý i jako Horákův laboratorní pes – byl vyšlechtěný v 50. let 20. let ve fyziologickém ústavu Akademie věd ČR kynologem Františkem Horákem. Tento tříbarevné plemeno je přátelské, aktivní a chovatelsky nenáročné.

Švédská pošta: Orel mořský

Švédská pošta: Orel mořský

Švédská pošta: Orel mořský

Švédská pošta vydala známku s námětem orla mořského a nominální hodnotou 50 KR 14. ledna 2016. Orel mořský je druh, který téměř vymizel kvůli působení člověka, ovšem díky řadě projektů na záchranu druhu se jeho populaci podařilo obnovit. V současné době se podle hodnocení Mezinárodního svazu ochrany přírody řadí mezi málo dotčené druhy, u kterých nehrozí obavy z vyhynutí.

Lotyšská pošta: Lotyšské muzeum přírody

Lotyšská pošta: Lotyšské muzeum přírody

Lotyšská pošta: Lotyšské muzeum přírody

19. února 2016 představila Lotyšská pošta známku s námětem tetřívka obecného, která je součástí řady se společným tématem Lotyšské muzeum přírody. Známka má nominální hodnotu 1,71 € a zobrazuje samce a samici tetřívka. Lotyšské muzeum přírody má ve své sbírce unikát v podobě vycpaného exempláře tetřívka–částečného albína. Lotyšské muzeum přírody se nachází v Rize a je to nejstarší a největší přírodovědné muzeum v pobaltských zemích.

Galerie námětové filatelie

Námětovou filatelii najdete v nabídce e-shopu TGW.cz.