24. března 2016 vydala Maltská pošta sérii dvaceti osmi známek, každou zobrazující jednoho z velmistrů Maltézského řádu, kteří sloužili na Maltě mezi lety 1530 a 1798. Nově vydaná série je replikou známek vydaných v roce 2014. Série je dostupná jako celek v omezeném nákladu 650 sad. Jednotlivé známky mají nominální hodnotu 14,15 €, ovšem jsou primárně určeny pro sběratelské účely. Sada známek je umístěná v prezentačním boxu, každý kus je dále chráněný kapsulí. Sada také obsahuje publikaci s životopisy všech vyobrazených velmistrů.

Řád maltézských rytířů – oficiálně nazývaný Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě – získal své jméno na základě působení tohoto řádu právě na Maltě, kam dorazil v roce 1530. V tomto roce Maltézský řád získal Maltu darem od císaře Svaté říše římské a španělského krále Karla V. se souhlasem papeže Klementa VIII. Stopy působení Maltézského řádu jsou na ostrovech patrné dodnes, zejména v hlavním městě Valletta, které je pojmenované po svém zakladateli, velmistru Maltézského řádu Jeanu Parisotu de Valette.

Filatelistická historie Malty sahá do roku 1860. Malta je členem Společnosti malých evropských poštovních úřadů, která čítá čtrnáct členů, včetně Ålandských ostrovů, Gibraltaru, Islandu, Lucemburska, Vatikánu a dalších. Známky Maltské pošty jsou vyhledávané sběrateli díky své pestrosti a jedinečnosti, kdy motivy známek často čerpají z bohatých dějin ostrovů. Dějiny Malty jsou staré sedm tisíc let a mísí se v nich vlivy mnoha různorodých kultur. Kromě Maltézského řádu ovlivnilo ostrovy kulturní dědictví fénických mořeplavců, okupace Napoleonem a působení britské královské rodiny.

Nabídku nejen maltských známek naleznete v e-shopu TGW.cz.