Pro sběratele je zásadní udržovat svou sbírku v dobré kondici, aby působením času nedošlo k poškození sbíraných předmětů a ztrátě jejich hodnoty. Všechny sbírky vyžadují vhodný způsob uložení, u sbírek mincí či medailí je navíc třeba dbát na pravidelné čištění exemplářů. Jednoduché ruční čištění je nejen časově náročné, ale také nepříliš efektivní. Pohodlnější a účinnější metoda čištění je použití ultrazvukové čističky.

Technologie čištění ultrazvukem se běžně používá v laboratorním prostředí a při průmyslových výrobních procesech, ovšem dostupné jsou i čističky určené pro domácí použití. Čističky pro domácí použití používají stejnou technologii a splňují stejné náročné parametry jako čističky pro profesionální použití, jsou ale rozměrově menší a cenově dostupnější.

Princip ultrazvukového čištění je založený na fyzikálně chemických procesech. Ultrazvuková čistička se skládá z ultrazvukového generátoru, měniče a čistící vany. Na dně vany je umístěný měnič, který převádí energii z generátoru na mechanicko-akustické kmity. V kapalině, kterou je vana naplněná, se tak vytváří ultrazvukové pole. Ultrazvuk při průchodu kapalinou způsobuje její zahřívání a vznik bublinek. Tyto bublinky se vlivem podtlaku střídavě stlačují a rozpínají, čímž narušují vazby mezi nečistotami a čištěným předmětem.

Ultrazvukové čištění je rychlé – stačí deset až třicet minut, podle míry znečištění – a zcela bezpečné. Čistící procesy probíhají na mikroskopické úrovni, čistička tedy nepoškodí ani čištěný předmět, ani nepředstavuje bezpečnostní riziko při použití v domácnosti. Mimo mincí a medailí ultrazvuk vyčistí brýle, šperky, zubní protézy či vodotěsné hodinky. Ultrazvukem se nedoporučují čistit korále a některé drahé kameny, například perly.

Mezi osvědčené ultrazvukové čističky patří čistička Profi Pulsar od německé firmy Leuchtturm, předního výrobce příslušenství pro sběratele. Tato čistička vyrobená z ušlechtilé oceli má objem 0,7 litrů, což umožňuje pohodlně čistit více předmětů současně. Čistička je vybavená digitálním časovačem – čištění se po dosažení maximální doby třiceti minut automaticky ukončí a přístroj se vypne. K čištění je možné použít vodu, anebo k tomuto účelu určené čistící tekutiny, které ještě zvyšují účinnost čištění.

Ultrazvukovou čističku Profi Pulsar a čistící tekutiny naleznete v nabídce e-shopu TGW.cz.