V roce 2020 oslavila Indonésie (celý název je Indonéská republika) 75. výročí vyhlášení nezávislosti na Holandsku (1945-2020). Tuto událost si připomenula i Indonéská centrální banka vydáním pamětní bankovky o nominále 75.000 Rupií.

Papírovou bankovku o rozměrech 150 x 65 mm vytiskla tiskárna PPUI – Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Na bankovce vyobrazen první prezident Indonésie Dr. Soekarno a Dr. Hatta, který byl prvním viceprezidentem.

Vznik koloniální Holandské východní Indie

První Evropané u břehů ostrovů dnešní Indonésie byli mořeplavci z Portugalska. Obchodních z portugalska brzy poznali bohatství těchto ostrovů zejména do hojnosti koření. Získávali zde pro trh v Evropě muškátový oříšek a hřebíček.

Po Portugalcích se u břehů indonéských ostrovů objevili i lodě obchodníků z Holandska a Anglie. Po roce 1600 vznikla Holandská Východoindická společnost, která až do svého krachu po roce 1800 ovládala obchod s tímto územím. Po zániku společnosti prohlásila holandská vláda území Holandské východní Indie za svou kolonii.

Holandskou koloniální nadvládu ukončila až druhá světová válka spojená s japonskou okupací.

Pamětní bankovka Indonesie 75.000 rupií.
Bankovka Indonesie – Pick 161 – rok vydání 2020, Nominál 75.000 rupií

Nezávislá Indonésie (Indonéská republika)

Po kapitulací Japonska vyhlásil lídr nacionalistického hnutí Dr. Soekarno (někdy česky Sukarno) spolu s Dr. Hattem nezávislost Indonesie. Soekarno stal se jejím prvním prezidentem a Hatta viceprezidentem. Holandský odpor proti nezávisloti Indonesie trval až do roku 1949, kdy i holandská vláda uznala nezávislou Indonéskou republiku.

Dnešní Indonésii tvoří cca 17 500 ostrovů z nichž je osídleno něco kolem 6000. Hlavní město Jakarta se nachází na ostrově Jáva. Rozlohou je patnáctou největší zemí světě. Častým jevem je v této oblasti zemětřesení, protože se ostrovy nacházejí na pomezí Euroasijské, Pacifické a Australské tektonické desky. I z tohoto důvodu je na ostrovech kolem 130 aktivních sopek.

Zdroj informací: www.wikipedia.cz

Zdroj foto: www.tgw.cz