150. výročí založení Sokola
Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech.
Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy českého (československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa.
V roce 1990 byl znovuobnoven a navázal na programové tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát. Česká obec sokolská modernizuje při vstupu do nového století svůj program. Podporuje sportovní výkony ve zhruba šesti desítkách sportů, které jsou v ČOS organizovány. V gymnastice, házené, basketbalu, v judu i v atletice vykazují sokolští sportovci ligovou až reprezentační úroveň. ČOS zabezpečuje nové sporty, jejichž příkladem může být akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa.
Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelní místo na světě.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen pomník Miroslava Tyrše od sochaře Ladislava Jana Šalouna umístěné na nádvoří Tyršova domu. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědé. Na razítku je pod textem a datem logo Sokola a text: Praha, 15. 2. 2012.
Autorem rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Bohumil Šneider.

Katalogové číslo 0711
Datum vydání 15. 2. 2012
Nominální hodnota 14 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Otakar Karlas

Zdroj: Česká pošta