Malta vydává sérii sběratelských známek s velmistry Maltézského řádu

24. března 2016 vydala Maltská pošta sérii dvaceti osmi známek, každou zobrazující jednoho z velmistrů Maltézského řádu, kteří sloužili na Maltě mezi lety 1530 a 1798. Nově vydaná série je replikou známek vydaných v roce 2014. Série je dostupná jako celek v omezeném nákladu 650 sad. Jednotlivé známky mají nominální hodnotu 14,15 €, ovšem jsou primárně určeny pro sběratelské účely. Sada známek je umístěná v prezentačním boxu, každý kus je dále chráněný kapsulí. Sada také obsahuje publikaci s životopisy všech vyobrazených velmistrů. Celý článek