Aršík č. 730-733 Pěstitelství – Krása orchidejí navazuje na ukončenou emisi biosférických rezervací. Na známkách jsou zobrazeny exotické orchideje, které pocházejí z území mimo naší republiky. Je to poprvé v historii nejen české, ale i československé známkové tvorby. Orchideje rostoucí na našem území se samozřejmě v minulosti na známkách objevily již mnohokrát. K aršíku vydala Česká pošta v nákladu 2900 ks i Cartes Maximum.