Bělorusko od svého vzniku v roce 1992 přišlo teprve se 4 emisí bankovek, která je zcela nová a radikálně změnila vzhled běloruských bankovek. Pro novou emisi bylo hned několik důvodů. Prvním z nich byla potřebná modernizace vzhledu bankovek po grafické i bezpečnostní stránce. Druhou a pro Bělorusy důležitou změnou bylo škrtání nul. Poslední bankovkou minulé emise byla bankovka P-36 s nominální cenou 200 000 Br – Běloruských rublů.Nová emise z roku 2016 má nejmenší nominální hodnotu bankovky 5 Běloruských rublů a nevyšší hodnota má nominál 500 rublů.

Bankovka 5 rublů P-37

Udělejme si malý přehled, kolik varianta a jaké prefixy existují. Pokud chcete mít ve sbírce všechny možné varianty této bankovky, tak budete potřebovat 6 bankovek.

Bankovka – uvedení do oběhu v roce 2016

Z roku 2016 máme celkem čtyři varianty bankovek. V běžné oběhu byla varianta bankovek P37a a P37b. Obě bankovky se od sebe liší drobnou změnou v kresbě, kdy varianta 37a nemá v detailu cihlové zdi bílo vertikální mezeru. Viz. obrázek níže.

Zajímavostí na této bankovce je, že je na ní uveden rok 2009. Platnost a vydání emise spadá do roku 2016. Bankovka P-37a má série: prefix AC, AM (9.500.001-10.000.000), AP, AT, AX. Bankovka P-37b má série: prefix AA, AB, AE, AH, AK, AM (0.000.001-9.500.000)
2009. Z roku 2016 do své sbírky potřebujete získat ještě variantu P-37Ar. Tyto bankovky mají označení série (prefix) XX a tyto bankovky sloužily jako tzv. Replacement note, tedy série bankovek na výměnu a doplnění.

Ve stejném roce byla ještě vydána bankovka P-37Cs určenou pro sběratelské účely. Bankovka má označení série (prefix) AC a bylo vydána v nákladu 1000 ks.

Další bankovky jsou již z roku 2019, kdy je i na bankovce uvedený správný rok vydání 2019. První bankovkou je P-37c uvedenou do oběhu 20.5.2019. Bankovka má tyto série: prefix TA, TB, TE, TH, TK, TM, TR, TT, TX.

Poslední bankovou je bankovka P-37b označená přetiskem “VZOR” v azbuce. Tato bankovka slouží pro výukové účely a současně slouží k porovnání pravosti bankovek.

Nyní je tedy jen na vás, jak moc specializovanou sbírku bankovek budujete. Zda vám bude stačit jedna bankovka, pro doložení tohoto typu. Nebo zda se pokusíte získat všech 6 základních typů (jiné v době psaní článku nejsou 2/2023). A nebo zda se pustíte do úplně specializace a pokusíte se nasbírat všechny vydané série, tedy 23 kusů bankovek.

(Zdroj informací a fotografií Colnet.com)