Písemná a on-line aukce firmy Majer & Thraumb (29. 10. – 30. 10. 2016)

Aukční katalog firmy Majer & Thraumb

Obdrželi jsme nový aukční katalog filatelistické firmy Majer & Thraumb. Jak už je u této firmy dobrým zvykem, je katalog tištěný na kvalitním papíru. Na přebalu jsou barevné fotografie prodávaných položek a uvnitř katalogu velké množství vyobrazených položek v černobílém provedení. Celkově se na 56 stranách katalogu nabízí 2894 položek k prodeji. Největší zastoupení má tradičně filatelie a její sběratelské obory, ale několik málo zajímavých položek naleznou v této aukci i sběratelé bankovek, mincí a autogramů.

Termín konání aukce: 29. 10. 2016 od 8.30 hod. a 30. 10. 2016 od 9.00 hod.

Jaké zajímavé položky nalezneme v nabídce této aukce?

Celý článek

Česká republika – březen 2014

Dat. vydání: 3/2014
Kat. číslo: 801
MiNr. 799

Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny, přesněji snahu o zvládnutí ohně, protože oheň má ve vývoji společnosti velký význam a stal se jedním z civilizačních prvků. O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10. stol. před Kr., kdy stavitel Vitrius žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již před 200 lety učený Ktesibius z Alexandrie zhotovil hasičské čerpadlo. Tyto stříkačky byly používány v Egyptě, Římě a Římany také na obsazeném území – v podstatě s různými vylepšeními se používaly až do 18. stol.
Velké požáry středověkých měst vedly k tomu, že panovníci či představitelé měst vydávali směrnice jak požárům zabraňovat a jak je hasit. Zde hrály velkou úlohu cechy – jim byly přiděleny úkoly jak a s čím pomáhat při hašení požárů (příkladem je Statut města Prahy s názvem „O ohni“, ze 14. století). Obdobně pak tomu bylo v následujících stoletích na feudálních panstvích. Požární instrukce byly v podstatě stejné jen podrobnější. Snahy Marie Terezie vytvořit pevný, centralizovaně řízený stát našly odezvu i v požární ochraně, když v r. 1751 vydala Řád k hašení ohně.

č. 801 – FDC – 150 let českého hasičstva

Důležitou změnu přinesl vynález parního stroje, který velmi ovlivnil rozvoj požární techniky – parní stříkačky byly výkonnější a umožňovaly dopravit vodu na větší vzdálenosti. Byly ale drahé a vyžadovaly odbornou obsluhu, což vedlo k tomu, že ve velkých městech a závodech byly ustavovány skupiny profesionálních pracovníků, které měly na starosti hašení požárů.
Revoluční rok 1848 a zejména pád Bachova absolutismu přinesly v Rakousku jisté uvolnění, mimo jiné i spolčovací a shromažďovací právo. V menších městech, která neměla peníze, aby si vydržovala placené hasičské sbory, docházelo postupně ke vzniku dobrovolných hasičských sborů.
První český hasičský sbor v Čechách byl založen v roce 1864 ve Velvarech. Velký význam pro další rozvoj dobrovolného hasičstva v českých zemích znamenala pomoc členů pražského sboru placených hasičů, kteří měli povoleno provádět výcvik v mimopražských hasičských sborech. V uvedené době vznikaly v řadě míst tělovýchovně-hasičské jednoty, které se později rozdělily na Sokol a Sbor dobrovolných hasičů.
Na tomto projektu je vidět, že pokud jde o politický zájem, tak může jít věda a pokrok úplně stranou.

Zdroj: Česká pošta – www.ceskaposta.cz

Česká republika – únor 2014

Dat. vydání: 2/2014
Kat. číslo: 797
MiNr. 795

Česká pošta připravila u příležitosti zahájení XXII. Zimních olympijských her v Soči Olympiáda Sočí - snowboardpoštovní známku nominální hodnoty 25 Kč s názvem Zimní olympiáda v Soči 2014, která bude v prodeji od 5. února 2014. Na známce je vyobrazen snowboardista. Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytiny FDC je grafik a rytec Bohumil Šneider. Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je zobrazen snowboardista. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě modré. V razítku je snowboardista a text: Praha, 5. 2. 2014.

 Poštovní známku můžete koupit zde!Dat. vydání: 2/2014
Kat. číslo: 798
MiNr. 796

Paralympiáda 2014 - SočiZnámku budou mít také paralympionici a bude vydána ve stejný den, tedy 5. února 2014, Zimní paralympiáda v Soči 2014 s nominální hodnotou 13 Kč. Na známce je vyobrazen sledge-hokejista. Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Kryštof Krejča, autorem rytiny FDC je grafik a rytec Bohumil Šneider. Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je zobrazen sledge-hokejista. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě modré. V razítku je v kruhu text: Praha, 5. 2. 2014.

Poštovní známku můžete koupit zde!

Zdroj: text a foto – www.cpost.cz

2014 – Valentýnské razítko

I v letošním roce se na pobočce České pošty v Milostíně razítkuje Valentýnským razítkem. Pokud tedy chcete někoho potěšit originálním dárkem, pošlete mu pohled orazítkovaný srdcem.

razitko-valentyn

Pošta založila valentýnskou razítkovací tradici v roce 2002, od té doby se v Milostíně každoročně orazí tisíce přání. Jen v loňském roce si lidé poslali k orazítkování 14 kg dopisů, pohledů a korespondenčních lístků. Valentýnské razítko má každý rok jiný motiv a kromě překvapení pro drahé polovičky, přináší i zajímavý úlovek sběratelům. Autorkou letošního razítka je Marie Svobodová.
Na přání, které chcete poslat svému milovanému protějšku, napište jeho adresu a nalepte poštovní známku. Přání vložte do čisté obálky, kterou také oznámkujte a pošlete na adresu Pošta Milostín, 270 05. Na poště v Milostíně se přání razítkují od 3. do 14. února 2014.

Zdroj: www.cpost.cz

Specializovaný katalog Pěnkava – Česká republika 1993-2012

Dnes se dostal do prodeje nový katalog známek České republiky od vydavatelství Pěnkava.  Objemná kniha již od prvního potěžkání slibuje, že se asi bude jednat o novinku plnou informací s celého spektra sběratelských oborů zaměřujících se na poštovní provoz České republiky. Ale nepředbíhejme.

Nový katalog objednávejte zde!

Katalog je vytištěn na kvalitním křídovém papíru ve formátu A5. Celkem obsahuje 394 stran informací, které jsou většinou doplněny obrázkem, což je třeba u specializace jistě neocenitelná pomůcka. Celková hmotnost katalogu je úctyhodných 725 g.

Na zadní straně přebalu katalogu jsou vyjmenovány kategorie a myslím, že není moc oborů, které v této specializované příručce nejsou zastoupeny:

 • známky, A, PL – včetně specializace DV, VV, AP
 • 9-ti bloky
 • automatové známky – včetně specializace
 • známkové sešitky – ZSL, SLs, ZS
 • UNPA – zvláštní dopisnice
 • RA – ročníková alba České pošty
 • PTR – příležitostné tisky do ročníkový alb
 • PT – příležitostné tisky
 • PTM a PPM – Poštovní muzeum
 • PAL a PLZ – pamětní listy
 • AČP a PRL – anketa České pošty a propagační listy
 • CSO – služební obálky
 • POB – příležitostné obálky
 • CPH – pohlednice
 • CDV – dopisnice
 • COB – obálky s natištěnou známkou
 • CDV-PM  – dopisnice s přítisky Poštovního muzea
 • CDV-P – dopisnice s přítisky Postfila
 • COB-P – obálky s přítisky postfila
 • CAE – aerogramy
 • CM – cartes maximum
 • papíry a perforační otvory